Edgar Mojdl

@ Czech republic

Hudební skladatel a multiinstrumentalista, absolvent kompozice na Konzervatoři Jaroslava Ježka a JAMU Brno. Hraje na tradiční nástroje i perkuse, cizokrajné hudební nástroje, které příležitostně také vyrábí. V jeho tvorbě se odráží zážitky z cestování i několik let prožitých v Etiopii.
Vyučuje etnomuzikologii a instrumentaci na brněnské JAMU a MIDI komponování na VUT. Kromě projektů Shivanam a Shivatrance je členem Dunami Ensemble (specializujícího se na aleatorické a konceptuální kompozice) a spolupracuje na mnoha realizacích komponované i improvizované soudobé hudby (Brno Improvising Unit, Brno Contemporary Orchestra). Dlouhodobě se též věnuje hudbě pro současný scénický tanec.
Pro vystoupení na festivalu pro vás připravuje fúzi ambientu s chill-outem a downtempem s dubovými prvky, okořeněnými pestrou instrumentací. V tomto případě se bude jednat o tradiční japonský jednostrunný nástroj.