Ixtremist

@ Ufo Bufo team – Czechia

Jako hbitý pstruh se Ixtremist mihne tu pod psybassovým balvanem, tu propluje temně kyselými proudy, aby se vzápětí protočil v dunivém víru dark progressive či zenonesque. Člen Ufo Bufo týmu, jemuž však nejsou cizí ani meditativnější polohy, v nichž se nebojí používat dokonce vlastní terénní nahrávky.